Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Program polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej jako prewencji nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w województwie małopolskim pn. „Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie”

Główym celem zadania jest zmniejszenie o 5 punktów procentowych częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych zamieszkałych w województwie małopolskim. Cel będzie realizowany poprzez objęcie dzieci i ich rodzin kompleksową interwencją edukacyjno-zdrowotną w okresie realizacji Programu.

 

Wykonanie zadania obejmuje między innymi:

a) Realizację panelu podstawowego, którym zostanie objętych co najmniej 480 dzieci z klas III oraz co najmniej jeden rodzic/opiekun dziecka włączonego do Programu. 

b) Panel konsultacji dodatkowych   – kwalifikacja co najmniej 50 dzieci na podstawie kart bilansu ucznia III klasy w ramach współpracy z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej lub na podstawie danych/ parametrów zdeklarowanych przez rodzica/opiekuna. 

Panel podstawowy – trwający 3 miesiące, realizowany na terenie placówek oświatowych właczonych do Programu,  obejmujący m.in:

 • Założenie “Karty uczestnika programu” celem monitorowania poziomu uczestnictwa dziecka oraz rodzica/ opiekuna w poszczególnych działaniach przewidzianych w Programie – dane jakie powinny być umieszcone w karcie zostały określone w Rozdziale IV.1 pkt. 3 Programu, bedącego załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
 • Przeprowadzenie kwestionariusza badania poziomu wiedzy rodziców/ opiekunów na temat odżywiania i aktywności fizycznej (przed interewncją),
 • Organizację zajęć z aktywości ruchowej dla dzieci w szkołach – w każdej klasie III objętej Programem zapewnione zostaną 2 dodatkowe godziny lekcyjne aktywności fizycznej - w tym przeprowadzony zostanie test wydolności fizycznej metodą Coopera - (2 spotkania w tygodniu x 45 minut każde; łącznie 20-22 spotkania),
 • Realizację warsztatów z zakresu aktywności fizycznej dla rodziców/ opiekunów (1 spotkanie x 45 minut),
 • Realizację 3 spotkań  z zakresu edukacji żywieniowej dla dzieci (3 spotkania x 45 minut),
 • Realizację 3 spotkań z zakresu edukacji żywieniowej dla rodziców/ opiekunów (3 spotkania x 45 minut),
 • Organizację wspólnego spotkania edukacyjnego dla dzieci i rodziców -  (1 spotkanie  x 45 minut),
 • Działania ewaluacyjne wśród rodziców/opiekunów: przeprowadzenie ankiety satysfakcji i oceny jakości świadczeń wśród uczestników oraz kwestionariusza badania poziomu wiedzy rodziców/ opiekunów na temat odżywiania i aktywności fizycznej (“po” interewncji),

b) Panel konsultacji dodatkowych - trwający 3 miesiące (wizyty co ok. 4 tygodnie), realizowany na terenie siedziby Realizatora, jednoczasowo z panelem podstawowym. Realizator na podstawie danych antropometrycznych (z karty bilansu w ramach współpracy z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej lub deklaracji rodzica/opiekuna) wytypuje dzieci, które powinny wziąć udział w panelu konsultacji dodatkowych i podejmie kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi w celu przekazania informacji o kwalifikacji.

W ramach panelu konsultacji dodatkowych każdemu uczestnikowi zapewnione zostaną:

 • konsultacje dietetyczne (3 wizyty x 60 minut), obejmujące m.in. pomiary fizykalne,  ocenę stanu odżywienia, analizę składu ciała metoda BIA, ocenę wskaźnika BMI na siatkach cenytylowych, analizę zachowań żywieniowych, wydanie zaleceń żywieniowych i przykładowego jadłospisu, przeprowadzenie oceny sposobu odżywiania przed interwencją za pomocą „kwestionariusza”,
 • konsultacje u fizjoterapeuty (3 wizyty x 60 minut), obejmujące m.in. analizę obecnych zachowań związanych z aktywnością fizyczną, wykonanie podstawowych testów określających siłę mięśni, wydolność, instruktarz zalecanych ćwiczeń i zaleceń do domu, ocenę postępów na kolejnych wizytach,
 • spotkania z psychologiem w postaci udziału w grupie terapeutycznej tj. dziecko i co najmniej 1 rodzic – zajęcia grupowe max. 10 osobowe (3 wizyty x 60 minut), obejmujące m.in. budowanie motywacji do zmiany zachowań i postaw prozdrowotnych, rozwój poczucia własnej wartości I pewności siebie,

c) Wizyty kontrolne  - po sześciu miesiącach od pierwszej wizyty w panelu konsultacji dodatkowych uczestnicy tj. dzieci i ich rodzice/ opiekunowie prawni, zostaną zaproszeni na wizytę kontrolną. Podczas wizyty kontrolnej zostaną przeprowadzone: 

• konsultacja dietetyczna (1 wizyta x 30 minut), 

• konsultacja u fizjoterapeuty (1 wizyta  x 30 minut)

• wydanie „karty informacyjnej z udziału w programie” (zebrane wyniki wraz z dalszymi zaleceniami), 

• badanie ewaluacyjne: ankieta oceny satysfakcji i jakości świadczeń dla uczestników panelu konsultacji dodatkowych.

 

Zadanie zakłada także realizację działań informacyjno – promocyjnych.

 

Więcej informacji można uzyskać u koordynatorki programu:

Klaudia Kursa-Ulężałko

e-mail: kkursa@dzieciecyszpital.pl

nr tel: 12 619-86-39 ; 12 430 34 72 

 

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego