Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Implementacja zaleceń dotyczących rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych opracowanych przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów oraz ich ocena funkcjonowania w praktyce

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

 

Celem projektu jest wdrożenie zaleceń dotyczących rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych opracowanych przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów oraz ich praktyczna ewaluacja.

Uczestnicy projektu

Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną:
•    dwóch lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej pracujących w POZ,
•    dwóch lekarzy ginekologów pracujących w poradniach ginekologiczno-położniczych prowadzących pacjentki w ciąży oraz pracujących w oddziałach położniczych,
•    lekarz specjalista neonatologii zatrudniony w oddziale noworodkowym,
•    pedagog/psycholog ze szkoły powszechnej,
•    pedagog/psycholog ze szkoło integracyjnej,
•    psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
•    lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży z doświadczeniem w diagnostyce FASD,
•    lekarz pediatra pracujący w szpitalu bez doświadczenia w diagnostyce FASD,
•    psycholog z doświadczeniem w diagnostyce FASD,
•    psycholog bez doświadczenia w diagnostyce FASD, z doświadczeniem w diagnostyce zaburzeo wieku dziecięcego.


Grupy Docelowe

Grupą docelową działań w ramach projektu są pacjenci z FASD oraz ich opiekunowie.
Ponadto, adresatami projektu są specjaliści pracjący z dziećmi zarówno w systemie opieki zdrowotnej – w szpitalu i ambulatorium (lekarze POZ, neonatolodzy, ginekolodzy-położnicy, pediatrzy, psycholodzy) oraz w systemie oświatowym (psycholodzy, pedagodzy).

Kolejną grupą, która odniesie korzyść z realizacji projektu są autorzy rekomendacji, którzy dzięki kompleksowej, wyczerpującej ocenie możliwości zastosowania rekomendacji w praktyce otrzymają impuls do ewentualnych zmian w dokumencie. Przedstawiciele administracji rządowej oraz instytucji samorządowych odpowiedzialni za funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów, w sytuacji pojawienia się w przyszłości finansowania centrów diagnostycznych dla FASD dzięki realizacji projektu będą mogli odpowiednio zorganizować ich pracę.

Planowane rezultaty projektu:
•    opinia oceniająca przydatności rekomendacji w ocenie przesiewowej
•    opinia oceniająca przydatności rekomendacji na etapie diagnozy z perspektywy zespołu doświadczonego i zespołu nieposiadającego doświadczenia w diagnozie FASD
•    opinia oceniająca proces diagnostyczny z perspektywy opiekunów
•    zbiorczy raport zawierających opis i krytyczną analizę doświadczeo związanych z prowadzeniem diagnoz FASD zgodnie z zaleceniami (Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2020) oraz rekomendacje dotyczące ich wprowadzania w innych ośrodkach.
•    nagranie badania fokusowego, w którym uczestnicy projektu będą dyskutowad na temat rekomendacji,
•    raport z badania fokusowego.

Dofinansowanie: 112 232,51 zł
Całkowita wartość inwestycji: 153 332,51 zł

Zadanie finansowane ze środków  Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych