Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Oddziały

Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu

Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu

Kierownik Oddziału:
lek. Aleksandra Sikora-Sporek
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Zastępca kierownika:
lek. Anna Lebiedź
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Pielęgniarki: 
Małgorzata Uryga-Ryś
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Jadwiga Śniechowska
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kontakt

Kierownik oddziału: 12 619 86 00, wew . 345
Dyżurka lekarze rezydenci i psycholodzy – wew. 311
Dyżurka pielęgniarska – wew. 344

Godziny działania oddziału: 7:30-14:30

Oferta Oddziału:

25 miejsc dla dzieci w wieku  3-11 r.ż. (dzieci przedszkolne oraz dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej). 

W Oddziale możliwy jest pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej oraz psychologicznej, leczenie oraz uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. 

Przyjmowani są pacjenci z trudnościami rozwojowymi: całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera, postacie dziewczęce autyzmu i zespołu Aspergera), zaburzeniami rozwoju mowy (afazja),  ADHD, a także z zaburzeniami lękowymi, odżywiania, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Rodzaje hospitalizacji:

1. Pobyty diagnostyczne 4-8 tygodni. W trakcie pobytu w oddziale prowadzona jest diagnostyka różnicowa w oparciu o aktualne narzędzia diagnostyczne (testy psychologiczne – testy inteligencji, test ADOS, badanie logopedyczne i neurologopedyczne), badanie psychiatryczne, zgodnie ze wskazaniami również diagnostykę stanu somatycznego dziecka z badaniami laboratoryjnymi i obrazowymi.

2. Pobyty terapeutyczne. Nakierowane są na szerokie, całościowe oddziaływania terapeutyczne. Na oddziale pracujemy w oparciu o społeczność terapeutyczną, której zebrania odbywają się dwa razy dziennie. Prowadzimy psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, konsultacje rodzinne oraz systemową psychoterapię rodzin. Zespół korzysta z superwizji w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym.

Na terenie Oddziału dzieci realizują obowiązek przedszkolny oraz szkolny w klasach 0-4. Funkcjonuje świetlica szkolna, która oferuje liczne oddziaływania w formie terapii zajęciowej, biblioterapii, zajęć ruchowych z elementami sensomotoryki, zajęć edukacyjnych z udziałem zaproszonych gości. Dzieci uczestniczą w regularnych zajęciach dogoterapii.

Staże:

Umożliwiamy realizację lekarskich staży rezydenckich w ramach szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dzieci i młodzieży. Możliwe jest także realizowanie staży w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej oraz praktyk studenckich - dla studentów ostatnich lat psychologii.

Zespół Psychologiczny

Barbara Adamska
Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka, certyfikowany diagnosta ADOS-2. Na oddziale zajmuje się kliniczną diagnozą psychologiczną - z uwzględnieniem diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Wspiera rodziny pacjentów w ramach konsultacji rodzicielskich.

Ewelina Opalko
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Na oddziale prowadzi psychoterapię indywidualna, grupową, konsultacje z rodzicami pacjentów, oraz kliniczną diagnozę psychologiczną.

Danuta Synowiec
Specjalista psycholog kliniczny, dr n. społ. w zakresie psychologii, socjolog, psychoterapeutka systemowa, ukończyła  specjalizację z psychologii klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Na oddziale prowadzi konsultacje i terapię rodzin i psychoterapię indywidualną.

Sylwia Zaremba
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna, posiada specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Na oddziale zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej pacjentów oraz konsultacjami z rodzicami.

Marta Gałkowska
Psycholog, psychoterapeutka systemowa, członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.  Na oddziale prowadzi konsultacje rodzicielskie i terapię rodzin oraz psychoterapię indywidualną.

Aleksandra Perka
Specjalista psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka, certyfikowany diagnosta ADOS-2. Na oddziale zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz konsultacje z rodzicami pacjentów. 

Józef Kosk
Specjalista psycholog kliniczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostycznej z dziećmi i młodzieżą oraz w pracy z rodzinami adopcyjnymi. W oddziale prowadzi terapię indywidualną, terapię grupową, konsultacje z rodzicami oraz diagnozę psychologiczną.