Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Szkolenie dla rodziców adopcyjnych na temat pracy z dzieckiem z FASD

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

 
 
ZAPROSZENIE

 

Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza na szkolenie dedykowane rodzicom adopcyjnym i/lub rodzicom zastępczym dzieci z postawioną diagnozą FASD. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem.

Podstawowym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy rodziców oraz opiekunów dzieci z rozpoznanym zaburzeniem z kręgu FASD w zakresie natury choroby, jej symptomatologii oraz strategii postępowania oraz wsparcie rodziny w procesie wychowywania dziecka z FASD.

Szkolenie przewidziane jest zarówno dla rodziców, jak i opiekunów dzieci z FASD, a udział w szkoleniu jest bezpłatny. O kwalifikacji decydują kolejność zgłoszeń oraz rozmowa telefoniczna weryfikująca założenia projektu w zakresie diagnozy FASD dziecka. Zakwalifikowane osoby dostaną potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Formy prowadzenia zajęć:

Psychoedukacja

Psychoedukacja prowadzona będzie w formie wykładowej/warsztatowej. Wykładowcami będą specjaliści z Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz specjaliści różnych krakowskich i małopolskich ośrodków od wielu lat  zajmujący się diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, publikujący podręczniki dla terapeutów i opiekunów, dotyczące tej problematyki.

Planowane jest przeprowadzenie 42 godzin wykładów, w tym 20 godzin w formie zajęć stacjonarnych i 22 godziny w formie zajęć on–line (filmy z nagranymi wykładami umieszczone na prywatnym kanale YouTube).

W sytuacji zaostrzenia reżimu sanitarnego i braku możliwości zorganizowania zajęć stacjonarnie, wszystkie wykłady/warsztaty zostaną uczestnikom szkolenia udostępnione online.

Konsultacje indywidualne

Konsultacje udzielane będą przez specjalistów z różnych dziedzin (np. psychiatra, psycholog, prawnik, pediatra, neurologopeda) w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia. Podczas pierwszego zjazdu opiekunowie otrzymają listę specjalistów wraz z opisem ich specjalności i zostaną poproszeni o wybór osoby, z którą będą chcieli się spotkać indywidualnie. Podczas konsultacji opiekunowie będą mieli możliwość omówienia trudności, z którymi borykają się jako opiekunowie i uzyskania zwrotnej informacji na temat sposobów radzenia sobie ze zgłaszanymi trudnościami. Konkretne zagadnienia wynikać będą
z problemów zgłaszanych przez opiekunów. Przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie konsultacji indywidualnych to: zaburzenia koncentracji i uwagi, impulsywność, trudności emocjonalne, trudności szkolne, zaburzenia więzi i  problemy wynikające z adopcji lub przysposobienia.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma jedną godzinę konsultacji przy założeniu, że pary będą uczestniczyć w konsultacjach razem. Konsultacje będą udzielane wg uzgodnionego z uczestnikami szkolenia harmonogramu.

W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego ze względu na epidemię COVID – 19 konsultacje indywidualne odbędą się w formie teleporad.

Grupa wsparcia

Zajęcia w formie grupy wsparcia prowadzone będą przez terapeutów mających wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami w kontekście dziecka z trudnościami emocjonalnymi, rozwojowymi, więzi. Zajęcia będą mieć formę moderowanej grupy wsparcia. Tematyka rozmów wynikać będzie bezpośrednio z trudności zgłaszanych przez opiekunów, ale zagadnienia oscylować będą wokół adopcji, przysposobienia, zaburzeń więzi i relacji pomiędzy członkami rodziny. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy po 9 osób. Zajęcia dla dwóch grup będą odbywać się równolegle. Każdy z uczestników weźmie udział w 10 godzinach grupy wsparcia.

W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego, grupy wsparcia odbędą się w formie on – line lub w przypadku braku możliwości zorganizowania ich w takiej formie (np. brak warunków sprzętowych lub mieszkaniowych u uczestników szkolenia), nastąpi rezygnacja z przeprowadzenia tej formy oddziaływania.

Ramowy plan zjazdów:

Piątek:
- udostępnienie materiałów edukacyjnych

Sobota:
- 9.00 – 14.00 psychoedukacja w formie wykładów/warsztatów (w tym 2x 15 min przerwy kawowe)
- 14.00 – 15.00 przerwa
- 16.00 – 18.30  grupa wsparcia

Niedziela:
- psychoedukacja w formie wykładów on - line
- 16.00 – 18.00 dyżur telefoniczny koordynatora szkolenia, w celu zebrania pytań do wykładowców od uczestników szkolenia

 

Program wykładów:

Sobota, 8 maja 2021 r.
1. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z FASD  
2. „Ukryta moc dotyku”  - jak wspierać na terenie domu dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
3. W co się bawić, w co się bawić? Rozwój dziecka poprzez zabawę  

Niedziela, 9 maja 2021 r.
1. Czym jest FASD? Nazewnictwo, epidemiologia, patofizjologia
2. Zaburzenia neuropsychologiczne charakterystyczne dla FASD
3. Problemy psychiatryczne u dzieci z FASD – dlaczego dzieci z trudnościami rozwojowymi częściej potrzebują psychiatry
4. Rozpoznanie FASD – co ze sobą niesie? Rola, cel i zagrożenia związane z diagnozą

Sobota, 29 maja 2021r.
1. Wokół trudnych emocji, „niegrzeczne” dziecko  
2. Czy dziecko z poza bezpiecznym stylem przywiązania lub diagnozą zaburzeń więzi, jest skazane na porażkę?
3. Komunikacja z dzieckiem  

Niedziela, 30 maja 2021 r.
1. Jak rozmawiać z dzieckiem o jego FASD
2. Wspieranie dziecka w obszarze zaburzeń neuropsychologicznych
3. Mocne strony dzieci z FASD - czy istnieją dzieci pozbawione uzdolnień ?
4. Dziecko z FASD w kontekście rodziny z problemem alkoholowym

Sobota, 19 czerwca 2021 r.
1. Język, mowa i komunikacja. Problemy językowe u osób z FASD i sposoby wsparcia
2. Dlaczego praca z rodziną jest bezcenna ? Czy terapia rodzinna oznacza „winę” rodziców?
3. Świadomość własnych emocji oraz ich roli w rodzicielstwie

Niedziela, 20 czerwca 2021 r.
1. Blisko i daleko. Zaburzenia więzi u dziecka z FASD
2. Moje JA w relacji z dzieckiem   
3. Czy szkoła może być miejscem sukcesu dla dziecka z FASD?  
4. Możliwości wparcia w edukacji dziecka z FASD

Sobota, 10 lipca 2021 r.
1. Jak zadbać o siebie w kontekście opieki nad pacjentem z FASD
2. Doradztwo zawodowe w kontekście uczniów z FASD

Niedziela, 11 lipca 2021 r.
1. Nastolatek z FASD, czy młodzież z trudnościami rozwojowymi jest szczególnie narażona na kryzys adolescencyjny ?
2. Możliwości terapii dziecka po traumie
3. Problemy pediatryczne u pacjentów z FASD
4. Zagadnienia prawne w kontekście dziecka z FASD

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie do 21.04.2021 do g. 24:00r. poniższego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: szkolenie.fasd@dzieciecyszpital.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w formule szkolenia w zależności od sytuacji epidemiologicznej i konieczności dostosowania do wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.