Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Szkolenie dla rodziców adopcyjnych/ zastępczych na temat pracy z dzieckiem z FASD

Cel Projektu

Celem Projektu jest zwiększenie wiedzy rodziców i opiekunów dzieci z rozpoznanym zaburzeniem z kręgu FASD w zakresie natury choroby, jej symptomatologii, problemów często współistniejących oraz strategii postępowania i wykorzystywania adekwatnych metod pracy z dziećmi. Projekt obejmuje wsparcie opiekunów w procesie wychowywania dzieci z FASD poprzez wykłady, przestrzeń grup wsparcia i konsultacje indywidualne.

Opis realizacji Projektu

Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje  zespół Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Program szkolenia został opracowany przez lek. Aleksandrę Sikorę - Sporek, dr n. med Katarzynę Annę Dyląg i dr Katarzynę Kowalską, specjalistów pracujących w Centrum FASD. Dobór tematów podyktowany jest zarówno doświadczeniem w pracy z pacjentami z FASD i ich opiekunami jak i przeglądem istniejącej literatury publikowanej za granicą (raporty kanadyjskie, amerykańskie australijskie) dotyczącej potrzeb opiekunów dzieci z FASD.

Oddziaływania prowadzone w ramach Projektu planowane są do realizacji od marca do grudnia 2022 roku (ramy czasowe projektu). Planowane jest przeprowadzenie 4 weekendowych (sobota - niedziela) zajęć dla opiekunów w terminach: 7-8 maja, 4-5 czerwca, 24-25 września, 15-16 października.

Psychoedukacja zostanie przeprowadzona w formie zajęć wykładowych/warsztatowych w formie on-line zgodnie z konspektem i harmonogramem szkolenia.

Uczestnicy szkolenia będą mieli też możliwość skorzystania z godzinnej konsultacji indywidualnej lub teleporady. Zostanie im przedstawiona lista specjalistów (np. psychiatra, psycholog, neurologopeda, prawnik, pediatra), spośród których będą mogli wybrać jedną osobę i umówić się na indywidualną konsultację. Rozszerzenie listy specjalistów, z którymi można umówić się na indywidualne spotkanie jest  odpowiedzią na sugestie opiekunów zawarte w ankietach ewaluacyjnych z poprzednich edycji szkolenia. Termin konsultacji będzie uzgadniany indywidualnie pomiędzy uczestnikiem szkolenia, a specjalistą. Konsultacja będzie mogła odbyć się w terminie zjazdu szkoleniowego on-line lub pomiędzy nimi. Konsultacje będą się odbywały w gabinetach lekarskich Szpitala przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie lub w formie teleporady.

Poza zajęciami psychoedukacyjnymi, w trakcie zjazdów szkoleniowych opiekunowie będą mieć możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia. Czasowe oddalenie poszczególnych spotkań wpływa znacząco na efektywność działań terapeutycznych, a wydarzenia i sytuacje odbywające się pomiędzy poszczególnymi zjazdami będą przedmiotem dyskusji podczas grupy wsparcia. Doświadczenie dotychczas prowadzonych szkoleń wskazuje na dobrą ocenę takiej logistyki spotkań. 

Psychoedukacja oraz grupy wsparcia będą odbywać się w formie spotkań na żywo on-line.

W szkoleniu uczestniczyć będą rodzice adopcyjni i zastępczy, którzy nie korzystali z wcześniejszych edycji szkolenia. 

Wysokość dofinansowania: 47 080,00 zł