Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

 

Tytuł badania: Poszukiwanie charakterystycznych cech zapisu czynności bioelektrycznej mózgu osób z spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) z wykorzystaniem zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów, takich jak min. klasyfikatory Bayesowskie, metody porównawcze progowe (ang. threshold methods), sztuczne sieci neuronowe głębokie (ang. Deep learning neural networks), logiki rozmytej (ang. Fuzzy Logic) – badanie pilotażowe.

Celem badania jest poszukiwanie charakterystycznych właściwości sygnału elektroencefalograficznego u osób z FASD za pomocą zaawansowanych technik analizy ilościowej. Badanie ma charakter pilotażowy, retrospektywny, z wykorzystaniem danych zgromadzonych do celów klinicznych.

Badanie będzie miało charakter retrospektywny. Dane pozyskane zostaną z informatycznej bazy danych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.
Przed rozpoczęciem badania opracowany zostanie jego protokół oraz uzyskana zostanie zgoda Komisji Bioetycznej.

Pacjenci:
W badaniu wykorzystane zostaną zapisy EEG pacjentów Centrum Kompleksowej Diagnostyki FASD Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, którzy w latach 2013-2020 otrzymali rozpoznanie z kręgu FASD oraz mieli wykonany w toku diagnostyki zapis EEG w wieku 7-13 lat.

Grupy docelowe:
- międzynarodowe środowiska naukowe
- pacjenci z FASD i ich opiekunowie.

Planowane rezultaty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie publikacja naukowa, przedłożona i wydrukowana w branżowym czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej, opublikowana w trybie wolnego dostępu (“Open access”).

Pozostałe rezultaty projektu stanowić będą: protokół badania oraz zanonimizowane bazy danych stworzone na podstawie danych pozyskanych w projekcie.

Dofinansowanie: 99 909,10 zł
Całkowita wartość inwestycji: 104 959,10 zł
Zadanie finansowane ze środków  Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych