Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Zakończenie projektu - Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

UE.JPG

W listopadzie 2020 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie: „Modernizacja energetyczna budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie”. Celem realizacji Projektu było zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcja emisji CO2 i pyłów PM10 i PM2,5 w budynku. Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane m.in. z: wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianą kotła wraz modernizacją instalacji C.O. oraz wymianą instalacji elektrycznej umożliwiającej modernizację oświetlenia Szpitala.


Zrealizowana termomodernizacja wraz z robotami dodatkowymi to wynik podpisanej pomiędzy Szpitalem a Województwem Małopolskim umowy o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne oraz dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego.

Całkowita wartość Projektu: 3.248.617,02 zł brutto
Dofinansowanie ze środków UE: 2.092.471,95 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu WM: 486.787,98 zł