Zgadzam się

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności

Zapisz się na szkolenie

Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza 4 i 5 września na szkolenia dla specjalistów w zakresie diagnozy spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) w oparciu o rekomendacje opublikowane w 2020 roku (Medycyna Praktyczna – Pediatria).

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji specjalistów w zakresie rozpoznawania zaburzeń ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) oraz upowszechnienie standardów diagnostycznych FASD wypracowanych przez interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Szkolenia są bezpłatne i przewidziane dla pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej i edukacji – łącznie 30 osób z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Szkolenie dla Grupy 1, które odbędzie się 4 września, będzie obejmować 10 godzin dydaktycznych, a spotkanie dla Grupy 2 zaplanowane na 5 września – 6 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna – 45 min.).

Grupa 1: specjaliści, którzy z racji wykonywanego zawodu mogą być zaangażowani w proces diagnozy FASD na etapie badań specjalistycznych oraz diagnozy różnicowej i funkcjonalnej (zgodnie z rekomendacjami opublikowanymi w wydaniu specjalnym nr 1 Medycyny Praktycznej – Pediatrii w 2020 r.). Zaproszenie jest skierowane do lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej pracujących w POZ, lekarzy specjalistów neonatologii zatrudnionych w oddziale noworodkowym, lekarzy pediatrów, lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, psychologów pracujących w Oddziałach Psychiatrycznych lub Poradniach Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży, neurologopedów.

Grupa 2: osoby, które bezpośrednio nie będą uczestniczyły w stawianiu specjalistycznej diagnozy, ale mogą kierować dzieci do zespołów specjalistycznych (etap badań przesiewowych). Zaproszenie jest skierowane do pracowników pomocy społecznej, opiekunów i wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pracowników sytemu edukacji (nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych).

W przypadku stacjonarnej formy szkolenia odbędzie się ono w Centrum Konferencyjnym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2. Dla uczestników przewidziane są wówczas przerwy kawowe oraz obiad. W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego ze względu na epidemię COVID- 19, szkolenie odbędzie się w formie on-line.

W celu zapisania się na szkolenie, prosimy o przesłanie do 30 lipca 2021 roku formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: szkolenie.fasd@dzieciecyszpital.pl. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby dostaną potwierdzenie drogą mailową.

 RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 

Szkolenie dla Grupy 1:

Sobota 4 września 2021 r.:

 9.00 – 14.00 wykłady/warsztaty (w tym 2x 15 min przerwy kawowe)

 14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

 15.00 – 18.15 wykłady/warsztaty (w tym 1x 15 min przerwa kawowa)

 

Szkolenie dla Grupy 2:

Niedziela 5 września 2021 r.:

 9.00 – 14.00 wykłady/warsztaty (w tym 2x 15 min przerwy kawowe)

Program wykładów/warsztatów:

Wszystkie wykłady/warsztaty zostały przygotowane i opracowane w oparciu o wytyczne rozpoznawania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych opublikowanych w wydaniu  specjalnym nr 1 Medycyny Praktycznej - Pediatrii w 2020 r.

 Szkolenie będą prowadzili współautorzy ww. wytycznych.

 

Program dla Grupy 1:

  1. Wyróżnione kategorie diagnostyczne (2h) – w trakcie wykładu zostanie omówiona terminologia opisująca zaburzenia powstałe w wyniku prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz obszary diagnozy FASD.
  2. Schemat postępowania diagnostycznego (2h) – w trakcie wykładu zostaną omówione poszczególne etapy postępowania diagnostycznego, począwszy od badania przesiewowego, badań specjalistycznych, poprzez diagnostykę różnicową i funkcjonalną oraz formułowanie wniosków i zaleceń.
  3. Ocena prenatalnej ekspozycji na alkohol (1h) – w trakcie zajęć wykładowo - warsztatowych zostaną przedstawione i omówione wskazówki dotyczące zbierania wywiadu, potwierdzającego prenatalną ekspozycję na alkohol oraz wykorzystania kwestionariusza AUDIT – C i AUDIT.
  4. Ocena kluczowych dysmorfii, masy i wysokości ciała oraz obwodu głowy (2h) – w trakcie zajęć wykładowo - warsztatowych zostaną przedstawione i omówione kluczowe dysmorfie oraz cechy antropometryczne oceniane w procesie stawiania diagnozy FASD.
  5. Ocena neurorozwojowa (3h) – w trakcie wykładu zostaną omówione charakterystyczne nieprawidłowości w rozwoju i funkcjonowaniu OUN spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol. Zostanie zwrócona uwaga na charakterystyczne cechy zachowania i funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalnego dzieci z FASD.

 

Program dla Grupy 2:

  1. Wyróżnione kategorie diagnostyczne (2h) – w trakcie wykładu zostanie omówiona terminologia opisująca zaburzenia powstałe w wyniku prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz obszary diagnozy FASD.
  2. Charakterystyczne dysmorfie, masa i wysokość ciała oraz obwód głowy (1h) – celem zajęć wykładowo - warsztatowych będzie przedstawienie i zaznajomienie uczestników z kluczowymi dysmorfiami oraz cechami antropometrycznymi ocenianymi w procesie stawiania diagnozy FASD.
  3. Ocena neurorozwojowa (3h) – w trakcie wykładu zostaną omówione charakterystyczne nieprawidłowości w rozwoju i funkcjonowaniu OUN spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol. Zostanie zwrócona uwaga na charakterystyczne cechy zachowania i funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalnego dzieci z FASD.